Trích Nguyên văn bởi lynguyen9592 View Post
Bạn đừng đùa mình chứ. Học nốt nhạc thì nhanh mà. Học để nhinf sheet mà thổi mới lâu. chỉ cần bạn dịch vài bản nhạc là bạn sẽ thuộc nốt ngay thôi
Ðính Kèm 35
Bạn dichj theo cái này này.
cái nè là đoạn đầu của bài ánh trăng nói hộ lòng anh mà