mình làm admin củ clb sáo trúc đại học hải phòng
fb; hàng triệu người
link: https://mbasic.facebook.com/profile....me.php&refid=8
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQO...v0oxBXvlfCl3dg
wap: banbuaboy.mobie.in
group : https://mbasic.facebook.com/groups/8...09005?refid=27
ai ở gần thì kết bạn giao lưu với mình nha !