Hãy để Windows giúp bạn với các nhiệm vụ đánh máy của bạn


An Phát Computer - Kể từ khi Microsoft quyết định rằng họ sẽ làm cho cách Windows hoạt động trên máy tính để bàn gần như giống hệt với thiết bị di động, bạn có thể bắt đầu nhận thấy ngày một nhiều rằng máy tính của bạn thực hành nhiều điều mà điện thoại sáng dạ của bạn đã làm trong nhiều năm, chả hạn như có các áp dụng ngoài các chương trình và tính năng mà bạn có thể dùng bằng ngón tay thay vì dùng chuột, giả như bạn có màn hình cảm ứng trên máy tính của mình.

Windows 10 có một số tính năng nhập liệu thú nhận mà bạn có thể bật hoặc tắt khi cấp thiết có thể giúp ích cho bạn nếu bạn có khuynh hướng nhập nhiều. Tôi chắc rằng bạn đã quen với trình rà chính tả trong các chương trình như Microsoft Word và trình duyệt web của bạn rất có thể cũng tự kiểm tra chính tả. Windows 10 cũng có trình kiểm tra chính tả riêng cho các ứng dụng khác NHƯNG có vẻ như nó chỉ hoạt động với một số ứng dụng Windows nhất thiết và không đích thực với bất kỳ chương trình nào bạn cài đặt. Điều này rất có thể do vậy nó không ảnh hưởng đến trình kiểm tra chính tả đi kèm với phần mềm khác.'


Một tính năng gõ khác mà bạn có thể thấy hữu ích hơn là tính năng gợi ý văn bản sẽ đề xuất các từ để bạn dùng khi bạn nhập, chẳng hạn như cách điện thoại sáng dạ của bạn làm khi bạn đang nhắn, v.v.

Khi bạn đang nhập, bạn sẽ nhận thấy rằng các từ gợi ý xuất hiện ở cuối văn bản của bạn và nếu bạn muốn sử dụng một trong những đề xuất này, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó và văn bản tự động được thêm vào bất kỳ chương trình nào bạn đang nhập.