Trà đen hay còn biết đến là hồng trà ở Trung Quốc là một trong những loại trà phổ biến nhất thế giới, nó giống như ở Việt Nam khi mà một người mời bạn uống trà, thì gần như nó sẽ là trà xanh, tương tự như vậy ở nhiều nước trên thế giới khi nhắc đến trà thì 80% đó là trà đen.Ở mỗi nơi lại có một cách thưởng thức trà riêng, nên trong bài viết này Blog Hồng Trà sẽ lựa chọn ra 2 cách pha hồng trà hay trà đen phổ biến nhất, đó là trà chiều Anh và trà đạo Trung Hoa.

Xem bài viết: https://hongtra.net/cach-pha-hong-tr...gon-kho-cuong/