Cảm Âm Âm Thầm Bên Em Sáng tác: Sơn Tùng M-TP Khi bên anh em thấy điều chi L L L L Đ2 F S Khi bên anh em thấy điều gì L L L L Đ2 F F Nước mắt rơi gần kề làn mi F2 M2 Đ2 F F S S Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình Đ Đ L X Đ2,Đ Đ L S F Gió mang em rời xa nơi đây Sb L S R F S S Khi xa anh em nhớ về ai L L L L Đ2 F S Khi xa anh em nhớ một người L L L L Đ2 F F Chắc không phải một người như anh F2 M2 Đ2 F F S S Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn Đ Đ L X Đ2 , Đ Đ L S F Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi Sb L Sb L Sb L Sb R2 Đ2 [ĐK]: Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2 Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa F S L Đ2 S2 L2 S2 Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2 Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2 Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ màa F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2 Một mình anh lặng im chốn đây F S L Đ2 F2 S2 L2 S2 Yêu em âm thầm bên em F2 F2 M2 R2 F2 F2 Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2 Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa F S L Đ2 F2 S2 L2 S2 Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2 Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2 Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ màa F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2 Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương F S L Đ2 F2 S2 L2 S2 Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2 Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây Sb2 L2 F2 Đ2 Sb2 L2 S2 F2 S2 Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2 Ở bên anh chỉ có đớn đau F S L Đ2 S2 L2 S2 Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười S2 L2 S

b2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S






Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2 Yêu em âm thầm bên