tuy biết đã có người hướng dẫn trong diễn đàn rồi,nhưng mình tìm mãi cũng chẳng ra....Giúp mình với....THANKS AE