Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một trong những mô hình kinh doanh hộ gia đình do cá nhân hoặc nhóm cá nhân đăng ký thành lập. Vậy xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Hãy cùng, Tín Việt tìm hiểu thêm về những quy định và thủ tục đăng giấy phép kinh doanh hộ cá thể nhé.


Việc xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một trong những mô hình kinh doanh hộ gia đình do cá nhân hoặc nhóm cá nhân đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Vậy xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Trước hết các bạn cùng, Tín Việt tìm hiểu thêm về những quy định và đặc điểm của giấy phép kinh doanh hộ cá thể nhé.


1. Giấy phép kinh doanh hộ cá thể


Giấy phép hộ kinh doanh cá thể hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể là loại giấy được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.


Về việc xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Tân Thành Thịnh cũng xin được chia sẽ với các bạn. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo Điều 71, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về hồ sơ và thủ tục sẽ được thực hiện tại cấp huyện, quận nơi bạn đăng ký địa điểm kinh doanh.


Vì vậy nếu bạn muốn xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ với cấp huyện hoặc quận tại địa chỉ bạn muốn đăng ký thành lập nhé.


Còn nếu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh cá thể với thời gian nhanh và tiết kiệm thời giạn bạn có thể liện hệ công ty tư vấn Tín Việt hotline: 0969 541 541 để được nhân viên tư vấn về thủ tục nhé.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về giấy phép kinh doanh hộ cá thể và thủ tục đăng ký bên dưới .


1.1 Đặc điểm giấy phép kinh doanh hộ cá thể


Trên mẫu giấy phép hộ kinh doanh cá thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:


 • Tên Hộ kinh doanh
 • Địa điểm hộ kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn kinh doanh
 • Họ và tên đại diện hộ kinh doanh ( Họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập)

- Giấy phép kinh doanh hộ cá thể được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.
- Các thông tin trên Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.


Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.


1.2 Quy định về giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Để kinh doanh hộ cá thể các bạn cần biết được những quy định cũng như tuân theo những quy định sau:
- Mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được thành lập một hộ kinh doanh duy nhất trên phạm vi toàn quốc.
- Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.
- Tên của hộ kinh doanh phải được đặt theo đúng quy định:


Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: cụm từ “Hộ kinh doanh" và Tên riêng của hộ kinh doanh. • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

- Phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh theo đúng quy định.


1.3 Ưu điểm của giấy phép kinh doanh hộ cá thể


Mô hình kinh doanh hộ cá thể là một trong những mô hình kinh doanh hộ gia đình với vi mô nhỏ. • Phù hợp với vi mô nhỏ, hộ gia đình
 • Mô hình kinh doanh nhỏ gọn đơn giản
 • Thực hiện báo cáo thuế theo dạng thuế khoán
 • Thành viên đăng ký kinh doanh dưới 10 người2.Thủ tục đăng ký xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể


Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo Điều 71, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau.


2.1 Hồ sơ xin giấy phép kin doanh hộ cá thể


Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:


+/ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có)
+/ Ngành, nghề kinh doanh.
+/ Số vốn kinh doanh.
+/ Số lao động.
+/ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.


Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.