các bác cảm âm giúp em nhé, đừng có cho em sheet TQ, cái đó coi như em ngu. cho em sheet VN thì cũng đc