Pháp luật Việt Nam căn cứ vào mục đích sử dụng mà chia đất đai ra làm 2 loại: đất dân dụng và đất ngoài dân dụng. Mỗi loại sẽ những đặc điểm riêng. Vậy khái niệm về 2 loại đất này là gì? Và vấn đề còn tồn tại xoay quanh mà nhiều người băn khoăn.
Đất dân dụng là loại đất được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động sinh sống của người dân, công trình đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Và trong đó đất dân dụng bao gồm đất đô thị và đất nông thôn.
Đất ngoài dân dụng là loại đất được sử dụng để xây dựng các công trình trung tâm chuyên ngành, khu an ninh quốc phòng, xây dựng các cơ quan ngoài đô thị.
Đất xây khu an ninh quốc phòng
Đất xây khu kho tàng
Đất xây dựng các trung tâm chuyên ngành.
Nguồn: https://datnenlagi.net/dat-dan-dung-...goai-dan-dung/