Em mới tìm dc cái này, thấy chưa ai post, hy vọng anh em góp ý, chỉ bảo thêm. Cám ơn nhiều!
Cảm âm

Demo

Mới vào room, nếu có post sai chổ nhờ ad thông báo dùm, em cám ơn!