cái lưỡi kép này lúc trước tớ mới học thổi sáo, tập đc lâu ngày tự nhiên không biết sao đánh lưỡi kép đc lun, mà lúc nhận ra mới biết thì ra đây là lưỡi kép.thật nhiều cái làm người ta bất ngờ