Cậu à, mão ko rãnh để sms zí bạn đâu, kêu ở đây mão cũng ko nghe đâu