ít ai bán sáo tàu cũ lắm, phần lớn họ để dành làm kỉ niệm,..để lại sau này cho con cháu.