có thời gian với đồ thì tập làm cũng dễ mà, tốn công tỉ mỉ chút ^^
| dây rút nhựa