Yêu thích sáo trúc từ lâu rồi, giờ mới tìm được diễn đàn sáo trúc để anh, chị, em chia sẻ kinh nghiệm, Lại có hẳn một mục sáo trức ở tỉnh Nam Định nữa chớ. Em ở Nam Trực, anh chị em nào biết có địa chỉ nào học Sáo không ??/