Ứng dụng cảm âm sáo trúc cập nhật cảm âm từng ngày và theo yêu cầu.
Mọi người dùng thử nhé!
Mong mọi người góp ý giúp đỡ ạ!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quang.camamsaotruc