mình là thành viên mới,thân gửi cá thành viên bạn nào có beat tây vương nữ quốc cho mình xin với