Các pro đi trước cho em hỏi khắc phục như nào ạ? Em cảm ơn trước!