họ tên: Đặng Duy Khánh
số điện thoại:01695617523
cỡ, size: M
Áo Nam
Địa chỉ: 15 Hà Huy Tập, tp Đồng Hới-Quảng Bình