mình cũng muốn tham gia lắm, chúc diễn đàn ngày càng vững mạnh nha