Ông Kình có lương tâm và TRÁCH NHIỆM với dân Đồng Tâm!
Ông Kình là người ĐI ĐẦU chống tiêu cực, lấn chiếm đất công!!
Ông Kình là đảng viên GƯƠNG MẪU, là con người QUÝ HIẾM cần trân trọng vì ông dấn thân đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực!!!
Ông Kình là BIỂU TƯỢNG của đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bất công !!

Được thế nhân tôn sung là một người TRÁCH NHIỆM, ĐI ĐẦU, GƯƠNG MẪU, QUÝ HIẾM, BIỂU TƯỢNG!

Nhưng ẨN SAU danh tiếng đạo đức cao thượng ấy! Là bộ mặt ghê tởm của một kẻ THAM Ô, THAM NHŨNG TỒI TỆ có thể nói bậc nhất trong lịch sử!
Các bạn hẳn sẽ hỏi tại sao tôi lại nói vậy, một ĐỊA PHƯƠNG NHỎ TIN HIN như Xã Đồng Tâm có cái gì đáng để xếp ông vào cái hạng TỒI TỆ bậc nhất trong lịch sử ư?
Xem VIDEO ở đây để biết thêm thông tin chi tiết!