Tổng hợp các bản nhạc trung hoa cho sáo trúc hot nhất năm 2017 :

- Thứ nhất : Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đây là một bài hát rất hay và nổi tiếng của nhạc trung hoa.

Cảm âm bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi
Đồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..

Đồ2 rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2

Lá sol fa.. fa fa, lá sol fa.. fa fa

Sol lá sol.. fa rề lá sol

Đồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..

Rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2

Lá sol fa.. fa fa,lá sol fa.. fa fa

Sol lá sol.. rề mi sól fa…


Đố2.. la sol fa đố2 mì

Rề mi rề ..mí rê đồ lá

Đố2.. la sol fa đố2 mì

Rề mi fa.. sol lá sol

Đồ fa la đố2 fa mì la đố2

Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2

Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa

Sol lá sol fa rề lá sol
Đồ fa la đố2 fa mì la đố2

Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2

Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa

Sol lá sol rề2 mi2 sól2 fa2

Các bạn có thể xem cảm âm tại đây !
-Thứ hai : Thần Thoại cũng là một bài hát rất nhẹ nhàng tình cảm và được rất nhiều người đã thể hiện bài hát này.

Cảm âm Thần Thoại (Full Tone)


Rê la mi, rê rê mi fa sol la
Rê rê rế đô rế đô sol la
Rê rê rế đô sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê

Lê la mi, rê rê mi fa sol la
Rê rê rế đô rế đô sol la
Rê rê rế đô sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê
ĐK:
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol la la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Tone Cao
La mi2 si, la la si do2 re2 mi2
La la la2 sol2 la2 sol2 re2 mi2
La la la2 sol2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
La mi2 re2 si la.
ĐK:
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la si do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la do2 re2 do2 do2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 do2.
Nhắc đến nhạc trung hoa thì không ai không biết đến bài hát này, các bạn xem cảm âm tại đây nhé !
-Thứ ba : Đồng Thoại (Tong Hua) một bài hát rất tuyệt vời về tình yêu và cũng có rất nhiều bản cover.

Xem thêm tại :http://www.hocsaotruc.com/2017/07/ca...-tieu-sao.html