Em muốn hỏi từ ống có đường kính 19mm đó có thể làm được những sáo gì ạ
Và em có thể làm thành sáo đô trầm hay sol trầm từ ống đó khôngP/s : Em xin cảm ơn trước ạ