Mình là Trung..đang học dược ở trường Asian..mình thích sáo lắm mua đến 4 cây sáo rồi mà chưa thổi lần nào..mong mọi người giúp đỡ cho mình vào CLB thõa niềm đam mê