Hiện diễn đàn đã có sự đóng góp của rât nhiều thành viên, nhưng theo phản ánh của một số thành viên thì cần có một cái khung để các thành viên có thể dựa vào đó để đăng các Sheet, Cảm âm, Nốt nhạc lên diễn đàn, vì vậy các bạn hãy đọc kỹ bài viết này để chúng ta có thể đăng bài theo một mẫu quy định có sẵn.

Khung bài viết phải tuân thủ mẫu sau:
1- Chọn
Prefix cho bài viết(Sheet thì chọn là [Sheet], Cảm âm thì chọn là [Cảm âm])
2- ......Tên bài nhạc - Sáng tác (nếu biết)...........................
3- ......Nhạc mp3 mẫu (hoặc tự thành viên biểu diễn)..........
4- ......Hình Sheet, Cảm âm, nốt nhạc................................


Ví dụ:
http://saotruc.vn/showthread.php?325-Nho-ve-Nam

Thân!

Kira