Tình hình là e vừa nghe đc một bài nhạc hoa hay nên nhờ ae cảm âm giúp
https://www.youtube.com/watch?v=f3e9cidlSyY
ai cảm âm đc cho thì share cho e nha