chào mọi người yêu nghệ thuật, thấy nhiều bạn hỏi trên diễn đàn quá mà không ai trả lời, vậy nên mình lập topic này để anh em có câu hỏi gi về đàn guitar, sáo trúc hay đàn ukulele thì cùng trao đổi nhé, các bạn cần học thêm sáo hay đàn thi xem xêm ở web này có các bfi hướng dẫn học nhé,