ai có beat của bài walking in horizon không cho em xin vs !
line bài đó nàk : http://www.youtube.com/watch?v=rNtCObqXkAQ
em thank trước nha !