rê fá mi rê đồ rế là
rê đồ rê fá mí mi rề mi fá
fà sol lá lá lá lá sol
fá mí rê mí đồ
rề fá mi rê đồ rê

rê fá mi rê đồ rế là
rê đồ rê fá mí mi rề mi fá
fà sol lá lá lá lá sol
fá mí rê mí đồ
rề fá mi đồ rề fá mi rê đồ rê

là đồ rê lá sol fa mì fa fa
fá mi rê rê đồ rê-mí là
là đồ rê lá sol fa mì fa fa
fá mi rê rê đồ rê-mí rê

P/s: E đang mới tập nên tìm bài nào dễ dễ ở quãng 1. Nếu mọi người thấy sai thì thông cảm cho e mới tập và góp ý để giúp e tiến bộ nhé. E cảm ơn mọi người nhiều ạg