Em ngồi làm seo nhiều lúc thấy mệt thích nghe cái bài này mà không biết thổi các bác nghe rồi cho em xin cái cảm âm nhé
tại làm về dịch vụ seo nên cũng mệt