Các anh cảm âm vài bài hộ em được ko ạ???
1. Hibiki No Shirabe

2. Sutekidane

3. Eyes on me