MẸ CON ĐÃ VỀ

Một sang sớm trở về quê hương về trong câu hát âm vang đất trời
Mì đô ddoodo mì mì fa fafa rề si dô rế si si đô mi
Ru hời ru cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi một cánh cò một bờ ao xanh
Dô si đô sol sol fa fa fa fa mi re mi mi mi dô dô mi mi fa fa
Hang tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hỡi cáh diều tuổi thơ hôm ấy dâu còn
Rề si đô rế sol sol re mi fa fa la la si dô rê si la
Trở về nơi tôi sinh ra từ đây biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời
La la si đô mi fa mi fa la sol fa mi re mi re mi sol dô
Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy
La si đo mi re dô re dô si si đô re mi
Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông mái tranh co ro ngay dêm con day trach long
La la si đô mi fa mi fa la sol fa mi re mi sol sol la dô
Dòng nước mắt cất lên một tiếng sau cùng mẹ con đã về
La si do mi re dô re đo si mi si dô la