Triệu hồi anh chị xinh trai đẹp gái nào đó có thể viết hộ em cảm âm bài Lời Anh Chưa Thể Nói của Hàn Khởi được ko
Em tìm bài này lâu rồi mà hoài không ra. Em xin Cảm Ơn