hiện giờ em có một cây sáo nó hơi bị sấu các anh chi giúp em giùm