Khi một người gửi chiếc xe hoặc một tài sản nào khác tại một đơn vị có chức năng nhận giữ tài sản thì nếu có thiệt hại về tài sản đơn vị đó có phải bồi thường hay không? Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản gửi giữ bị mất hoặc hư hại được thực hiện như thế nào? Trong video này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về những thắc mắc này.
Trong video này, chúng tôi xin gửi đến Quý độc giả những nội dung sau:
1. Hợp đồng gửi giữ tài sản và nghĩa vụ của các bên?
2. Trách nhiệm của bên giữ tài sản khi tài sản bị mất hoặc hư hại?
3. Xác định tòa án có thẩm quyền
4. Xác định yêu cầu khởi kiện
5. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
6. Hình thức thực hiện khởi kiện
7. Thời gian giải quyết vụ án
Để biết:https://www.youtube.com/watch?v=KIJcOw_LzrI&t=3s