Sau đây là cảm âm bài hát Độ Ta Không Độ Nàng mình chia sẻ từ trang Hocsaotruc.com :

Fa fa sol la do2 re2
Re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2
Do2 do2 la sol la fa

Fa fa sol la do2 re2
Re re fa la fa sol
Sol sol fa sol fa la
Fa sol fa sol sib la

Fa fa sol la do2 re2
Re2 re2 do2 la do2 sol
Sol sol la sib la do2
Do2 do2 la sol la fa

Fa la sol la do2 re
Re re fa la fa sol
Fa sol la sol fa re re

Nguồn : https://www.hocsaotruc.com/2019/06/c...g-do-nang.html