do thiếu hiểu biết,dẫn đến phát ngôn bừa bãi,lời nói sai sự thật xúc phạm đến vong linh của hơn 3 triệu người bị polpot sát hại dã man,và lính tình nguyện vn giúp bạn,xúc phạm đến dân tộc đất nước Viêt Nam.đề nghị ông lý hiển long xin lỗi nhân dân đất nước việt Nam ,campuchia trước truyền thông quốc tế ngay,và sữa lại ngôn từ khiếm nhã mà ông đã đăng.phát biểu.