Thì ra Singapoor giàu có vì nhờ chiến tranh VN và làm ăn kinh tế với VN và hưởng lợi từ VN .Tại sao các lãnh đạo về kinh tế của VN ko có khả năng làm kinh tế mà phải nhờ LQD làm cố vấn kinh tế ?