Xin chào mọi người, lâu lâu mình cũng không viết bài như thế này rồi, toàn chia sẻ cảm âm xuông cho anh em thôi nên hôm nay mình quyết định sẽ viết bài viết này.
Và chủ đề ngày hôm nay vẫn là một bài cảm âm quen thuộc mà mình đoán chắc rằng anh em nào cũng biết bài hát này, bật mí nhỏ cho anh em đây là một bài hát dân ca quan họ.
Bài hát này được anh em cộng đồng sáo trúc Cover rất là nhiều và nó tính ra chắc cùng trờ thành gần huyền cmn thoại rùi.
Mình rất thích chia sẻ các bài cảm âm, không phải bất kì lý do nào hết vì nó là đam mê và cũng là công việc của mình mỗi ngày, và một cái lý do mà cũng rất giống với những
bạn đang muốn tìm cảm âm đó chính là tìm ra cảm âm chuẩn.
Thực ra thì cái lý do cơ bản đề mình bắt đầu cảm âm đó chính là khi mình tìm một bài cảm âm trên mạng, nhưng họ làm không được tốt lắm,
mặc dù khi họ chia sẻ là cái gì đố cực kỳ tốt rồi nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa tiện cho các bạn khi học đó chính là về các quãng.
Các bạn có hiểu cái cảm giác mà cảm âm không có quãng 1, quãng 2 khi thổi nó gây cho mình cảm giác rất ức chế không. Vì do đây không
phải là chia sẻ về chủ đề cảm xúc khi học sáo nên mình không chia sẻ nhiều. Trên đó là đoạn xàm xàm cảm nghĩ về chuyện mình tìm cảm âm thôi.
Và mục đích chính của mình trong bài viết này mình muốn chia sẻ cho các bạn cảm âm Bèo Dạt Mây Trôi đây là phiên bản do mình tự viết
và có cả lời cho anh em dễ dàng luyện tập hơn.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,

Do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2, la2 sol2 sol2

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2 do2 mi2 re2 do2 sol

Mây í i ì... trôi,

Sol2 sol2 do3 mi2 fa2 sol2

chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2, do2 mi2 re2 do2 sol

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

La do2 do2 re2 mi2 mi2, re2 mi2 mi2 mi2 re2 do2, re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 sol

sao chẳng thấy anh...

Do2 sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,

Do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2, la2 sol2 sol2

Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2 do2 mi2 re2 do2 sol

Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì...trăng tà,

Sol2 sol2 do3 mi fa sol, Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2, do2 mi2 re2 do2 solNgười ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ) là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,

La do2 do2 re2 mi2 mi2, re2 mi2 mi2 mi2 re2 do2, re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 sol

sao chẳng thấy anh...

Do2 sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh

Do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2, la2 sol2 sol2

Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2 do2 mi2 re2 do2 sol

Thương nhớ... ờ ơ... ai

Sol2 sol2 do3 mi2 fa2 sol2

Sao rơi, trăng sắp tàn . í i ì... trăng tà

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2, do2 mi2 re2 do2 sol

Cành tre đu trước ngõ

La do2 do2 re2 mi2 mi2

Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

re2 mi2 mi2 mi2 re2 do2, re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 sol, Do2 sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2

Thương nhớ. ờ ơ... ai

Sol2 sol2 do3 mi fa sol

Sao rơi, trăng sắp tàn . í i ì... trăng tà

Mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 do2, do2 mi2 re2 do2 sol

Cành tre đu trước ngõ

La do2 do2 re2 mi2 mi2

Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 sol, Do2 sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2