Cảm âm Em Gái H’mông xuống chợ

S S S S F S SI
S SI S F S F S F
S SI MibD, S SI MibD MibD
D’……..SI D’ SI D’ SI S SIS Mib D’
SI D’ SI D’ SI D’ SI D’ MibD Mib F
F F F F S SI S F SI, S SI S F
F D Mib F F F

Nguồn: https://www.camamviet.com/cam-am-em-...ong-xuong-cho/