Sáo nứa Bắc 300k/1 cây. Đủ tone đô, si giáng, la trầm, son trầm
đặc biết lên quãng 3 nhẹ nhàng.
bạn nào cần inbox mình nhé: 039 392 7877